நகைச்சுவை 1

செந்தில் :  அண்ணே கோல்ட் சைனை  உருக்குன என்ன கிடைக்கும்
கௌண்டமணி : கோல்ட் கிடைக்கும்.
செந்தில் :  அண்ணே சில்வர்  சைனை உருக்குன என்ன கிடைக்கும்
 கௌண்டமணி : சில்வர் கிடைக்கும்.
 செந்தில் : அண்ணே அப்போ சைக்கிள் சைனை உருக்குன என்ன கிடைக்கும்
 கௌண்டமணி :???... அட கப்ளிங் மண்டைய உன்னா எவன் ட இந்த மாதிரி  கேள்வி கேட்க  சொல்லுறது...?

காமெடி நல்லா இருந்த கமென்ட்  தாங்க    தொடர்ந்து உங்கள் மேலான ஆதரவை நோக்கி.