பெரிய அளவுள்ள கோப்புகளைத் துண்டு துண்டுகளாக்க

நேற்று ஒரு கோப்பினை டோரண்ட்(torrent) உதவியுடன் இணையிறக்கம் (download) செய்தேன். அதன் கொள்ளளவு 11GB. அதை நான் DVD ல் பதிவதற்கு முயற்சித்தேன்.
ஆனால் டிவிடி வட்டின் (DVD Disk) கொள்ளளவோ 4.7 GB தான். அதில் வழக்கமாக அதிகபட்சமாக 4.37GB வரைதான் நான் எழுதுவேன்.


11GB அளவுள்ள பெரிய கோப்பு (large file) அதுவும் ஒரே கோப்பாக உள்ளதை எப்படி DVDல் ஏற்றுவது? இதற்காக ஏதேனும் துண்டாக்கும் (splitter) மென்பொருட்கள் உள்ளனவா என இணையத்தில் தேடினேன்.
GSPlit என்கிற மென்பொருள் கிடைத்தது. இதன் உதவியுடன் மிக எளிதாக 3 கூறுகளாக ஆக்கினேன். மூன்று கூறுகளையும் தனித்தனி டிவிடிகளில் எழுதி பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டேன். இது ஒரு இலவச மென்பொருள் (freeware).
பல்லூடகங்களான (Multi media) இசை, பாட்டு, காணொளி (video), படங்கள், மிகப்பெரிய அளவிலான கோப்புகள் போன்றவற்றை சுக்குச்சுக்காக துண்டுதுண்டாக ஆக்கி டிவிடிகளில் ஏற்றுவதற்கு அருமையான இலவச மென்பொருள் இது என்றால் மிகையில்லை.
இப்படித் துண்டாக்கிய கோப்புகளை CD, DVD, USB, Zip Disk மற்றும் mobile phone களில் ஏற்றிக்கொள்ளலாம்.கோப்புப் பகிர்வான் (file sharing sites) தளங்களில் ஏற்றிப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். நண்பர்களுக்கு அனுப்பலாம். தரவிறக்கம் (download) செய்ய கீழ்க்கண்ட சுட்டியைச் சொடுக்கவும்.
சுட்டி : http://www.gdgsoft.com/gsplit/index.aspx
வந்த பாதை : mynameisideal